Αναρτήσεις

ΝΕΟ!!!

1η, 2η και 3η επιμόρφωση εκπαιδευτικών β/θμιας Ν. Μαγνησίας στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου στο ΕΠΣ-ΞΓ και ΠΕΑΠ

Εικόνα
Υλοποιήθηκε σήμερα 25.6.2018  στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου από τις 8.30 έως τις 14.00 επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 25 περίπου εκπαιδευτικοί β/θμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν την επιμόρφωση με επιμορφώτρια τη ΣΣ ΔΕ Μαγνησίας Βασιλική Παπαϊωάννου και εκπόνησαν βιωματικά δικά τους σενάρια και δραστηριότητες για τις δικές τους τάξεις, θέτοντας στόχους που αγκαλιάζουν εγκάρσιες και βασικές δεξιότητες βασιζόμενοι στα βήματα που προτείνουν η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και οι αρχές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εφαρμόζοντας τεχνικές όπως learning stations, και λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.


Οι εκπαιδευτικοί έμαθαν για την πρόταση του ΙΕΠ σχετικά με το διαγνωστικό τεστ, τη σπουδαιότητα, το ρόλο του και τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 

και ενημερώθη…

Διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας εκπαιδευτικών α/θμιας Μαγνησίας στα ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕΑΠ

Εικόνα
Χθες Δευτέρα 18.6.2018από τις 8.30 - 14.00   (στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου) και σήμερα Τρίτη 19.6. 2018από τις 8.30 - 14.00  (στο 1ο ΕΚ Βόλου) υλοποιήθηκεΔΙΑ ΖΩΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής α/θμιας Μαγνησίας η  2η και 3η  κατά σειρά επιμόρφωση  στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 
και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
•08.00 – 08.30:Προσέλευση –Παρουσιολόγιο

•08.30 – 10.00: «Θεωρητική παρουσίαση του ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ(μάθηση μέσω σχεδιασμού) (brief introduction to PPP, TBL and PBLand other approaches to ELT)»

•10.00 – 10.30:Διάλειμμα

•10.30 – 12.00: «Θεωρία σχεδιασμού διαγνωστικού τεστ σύμφωνα με τις αρχές του ΕΠΣ-ξγ - Παρουσίαση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής»

•12.00 – 12.30:Διάλειμμα

•12.30- 14.00: «Βιωματικήπροσέγγιση σεναρίου διδασκαλίας, παραγωγή, επεξεργασία- Αξιολόγηση μαθητών της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ » (ερωτήσεις – συζήτησηκλείσιμο …

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Εικόνα
Σήμερα Πέμπτη 31.5. 2018 από τις 8.30 - 14.00  υλοποιήθηκε στο 1ο ΕΚ Βόλου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής α/θμιας Μαγνησίας η πρώτη κατά σειρά επιμόρφωση  στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 
και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
•08.00 – 08.30:Προσέλευση –Παρουσιολόγιο

•08.30 – 10.00: «Θεωρητική παρουσίαση του ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ(μάθηση μέσω σχεδιασμού) (brief introduction to PPP, TBL and PBLand other approaches to ELT)»

•10.00 – 10.30:Διάλειμμα

•10.30 – 12.00: «Θεωρία σχεδιασμού διαγνωστικού τεστ σύμφωνα με τις αρχές του ΕΠΣ-ξγ - Παρουσίαση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής»

•12.00 – 12.30:Διάλειμμα

•12.30- 14.00: «Βιωματικήπροσέγγιση σεναρίου διδασκαλίας, παραγωγή, επεξεργασία- Αξιολόγηση μαθητών της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ » (ερωτήσεις – συζήτησηκλείσιμο ημερίδας ) Θα ακολουθήσουν άλλες 5 επιμορφώσεις διά ζώσης και μία εξ' αποσ…

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ξενόγλωσση διαπολιτισμική τάξη: αξιοποιώντας την εμπειρία ενός IVLP προγράμματος στις ΗΠΑ, Σάββατο 5 Μαίου 2018, Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5-6 ΜΑΪΟΥ 2018

Βασιλική Παπαϊωάννου
Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Μαγνησίας, ΠΔΕ Θεσσαλίας

Δημήτριος Βασιλειάδης
Φοιτητής Νομικής ΑΠΘ

Θέμα: Επιμόρφωσηεκπαιδευτικών για σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ξενόγλωσσηδιαπολιτισμική τάξη: αξιοποιώντας την εμπειρία ενός IVLP προγράμματος στις ΗΠΑ
Περίληψη

Στις μέρες μας η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης, η
παραπληροφόρηση, η κινδυνολογία, η απουσία θετικής
σκέψης, η κρίση θεσμών και αξιών για την οποία κάποιοι
θεωρούν υπεύθυνη την ύπαρξη προσφύγων και μεταναστών
στην κοινωνία, αλλά και στις σχολικές τάξεις, αλλά και η
διαφοροποίηση των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού τα
τελευταία χρόνια δεν αφήνουν ανεπηρέαστη ούτε την
εκπαίδευση, ούτε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι
αντιμετωπίζουν ήδη προσκλήσεις στο παιδαγωγικό και
διδακτικό τους έργο. Η εργασία αυτή στοχεύει στο να
περιγράψει τους βασικούς σταθμούς και σ…

«Μεταφέροντας την εμπειρία από ένα IVLP πρόγραμμα: προκλήσεις και ευκαιρίες διδάσκοντας σε πολυπολιτισμικές τάξεις»

Εικόνα
Με αθρόα προσέλευση εκπαιδευτικών και φοιτητών και εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα «Ειδική Αγωγή & Δίγλωσση Εκπαίδευση» του Mediterranean College με την υποστήριξη των Dyslexia Centers Λάρισας και του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας στο 4ο δημοτικό σχολείο Λάρισας, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, από 9.30 -14.30 
Στην εισήγησή μου με θέμα: 

«Μεταφέροντας την εμπειρία από ένα IVLP πρόγραμμα: προκλήσεις και ευκαιρίες διδάσκοντας σε πολυπολιτισμικές τάξεις»
που διήρκησε 25 λεπτά, περιέγραψα τους βασικούς σταθμούς και στόχους ενόςIVLPπρογράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για στελέχη εκπαίδευσης, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το State Department με πρόταση της Αμερικάνικης πρεσβείας στην Αθήνα, και τους εκεί τρόπους ενσωμάτωσης μεταναστών στην εκπαίδευση. Συζήτησα ποιότητες που θα πρέπει να επιδεικνύει ο/η σύγχρονος εκπαιδευτικός και έδωσα ιδέες για δραστηριότητες και καλές πρακτικές που μπορούν να διευκολύνουν τη διδασκαλία…