Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2017

«Επιλογή συμμετεχόντων σε τηλεδιάσκεψη με θέμα: Εξαρτημένες συμπεριφορές - Τρόποι αντιμετώπισης 18.1.2017»

Εικόνα
«Επιλογή συμμετεχόντων σε τηλεδιάσκεψη με θέμα: Εξαρτημένες συμπεριφορές - Τρόποι αντιμετώπισης 18.1.2017» Tο σεμινάριο είναι Δωρεάν ευγενική χορηγία του Ελληνικού site Ψυχολογίας Psychopedia.gr.

« 23.1.2017 Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργία και χρήση της τάξης Edmodo»

Εικόνα