1.2.2017 ΘΕΜΑ: «Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ 06 Α/θμιας Ν. Μαγνησίας με θέμα: «Χρήση web 2.0 tools στην αγγλική, ξενόγλωσση τάξη: padlet and canva»

ΘΕΜΑ: «Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ 06 Α/θμιας Ν. Μαγνησίας με θέμα: «Χρήση web 2.0 tools στην αγγλική, ξενόγλωσση τάξη: padlet and canva»
Αγαπητοί-ες συνάδελφοι-ισσες,

Σας προσκαλώ την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17.00 – 19.30 στο 1ο ΕΚ Ν. Ιωνίας Βόλου, Αγίου Νεκταρίου 1, Τ.Κ: 38446 Νέα Ιωνία Μαγνησίας προκειμένου να επιμορφωθείτε στη δημιουργία και χρήση padlet και canva στην αγγλική σχολική τάξη με σκοπό την εκτέλεση συνεργατικών projects και τη δημιουργία δημοσιεύσεων ή posters σε ηλεκτρονική μορφή.

Επιμορφωτής  θα είναι ο κος Καραλάκος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06 στο  ΔΣ Άλλης Μεριάς Βόλου. Μαζί του θα εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρουν τα παραπάνω εργαλεία και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, τις ρυθμίσεις ασφαλείας αλλά και πώς μπορούμε να εισάγουμε ψηφιακό υλικό από το ένα στο άλλο και αντίστροφα. Θα δούμε στην πράξη πιθανούς τρόπους χρήσης, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, και πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το πλαίσιο και τους μαθητές μας. Τέλος θα δημιουργήσουμε ένα δείγμα δουλειάς με ταυτόχρονη χρήση των δύο εργαλείων και θα το αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας για μελλοντική χρήση. Το εργαστήριο απευθύνεται σε αρχάριους/ες στη χρήση των εργαλείων αλλά με κάποια εξοικείωση  με τη χρήση των τεχνολογιών. Απαραίτητο να έχουμε μαζί μας το δικό μας μέσο αποθήκευσης (USB - φλασάκι), και καλό είναι να έχουμε και ένα σημειωματάριο για σημειώσεις. Το εργαστήριο στοχεύει σε μια βασική γνωριμία και εξοικείωση με τα δύο ψηφιακά εργαλεία και προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή σε μικρές ομάδες.


Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες