29.3.2016 Life Skills (σε συνεργασία με το British Council)

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ06 β/θμιας και α/θμιας Ν. Μαγνησίας σε τρίωρο βιωματικό σεμινάριο με θέμα Δεξιότητες ζωής  (Life skills) »
Σχετ: [Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση προγράμμματος από Υ.Π. υπ’ αρ.: 78091/Γ7/19.5.2014]

Οι δεξιότητες ζωής δεν είναι κάτι καινούριο, είναι ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων που μας καθιστούν ικανούς να αντεπεξέλθουμε σε ζητήματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Στις δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση, η λήψη αποφάσεων, η ικανότητα να παραμένουμε ασφαλείς και υγιείς. Τα σχολεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και διατήρηση της συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας των νέων στο πλαίσιο του ρόλου τους για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης που βοηθά τους νέους να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ενήλικες.

Πώς ωφελεί τους νέους η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής;

• Τους βοηθά να αναπτύσσουν την  αυτοπεποίθησή τους και να αντιμετωπίζουν  με επιτυχία αλλαγές και προκλήσεις  στη ζωή τους, όπως ο εκφοβισμός  και οι διακρίσεις.
• Τους δίνει φωνή: στο σχολείο,  στις κοινότητες και στην κοινωνία.
• Τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν  θετικά, καθώς αναπτύσσει την εμπειρία  που είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση  των δικαιωμάτων και την κατανόηση  των υποχρεώσεών τους, ενώ τους  προετοιμάζει για τις προκλήσεις  και τις ευκαιρίες στη ζωή τους  ως ενηλίκων κι εργαζομένων.
Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας.

Για τις ανάγκες αυτού του προγράμματος εστιάζουμε σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο σε δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με:

• Τον σεβασμό για τον εαυτό μας και τους άλλους
• Την επικοινωνία
• Τις κοινωνικές δεξιότητες

Εαν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε τρίωρο βιωματικό εργαστήρι για 25 εκπαιδευτικούς β-θμιας Ν. Μαγνησίας, και 25 εκπαιδευτικούς α-θμιας Ν. Μαγνησίας προκειμένου να επιμορφωθείτε από εκπαιδεύτρια του Βρετανικού Συμβουλίου Αθηνών, για να μπορέσετε να υλοποιήσετε στη συνέχεια το πρόγραμμα στα σχολεία σας  (έγκριση εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση προγράμματος από Υπουργείο Παιδείας 78091/Γ7-19.5.2014), σας παρακαλώ να συμπληρώσετε εγκαίρως τη φόρμα συμμετοχής.

Το Βιωματικό σεμινάριο θα γίνει την Τρίτη 29 Μαρτίου και ώρα 17.00 - 20.00 σε αίθουσα του 1ου Γυμνασίου Βόλου, Κύπρου 48 (β/θμια).  

Το Βιωματικό σεμινάριο θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 17.00 - 20.00 σε αίθουσα του 1ου Γυμνασίου Βόλου, Κύπρου 48 (α/θμια)

Επιμορφώτρια η Κατερίνα Σαραντίδου!

Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και λίγα λόγια παρατίθενται πιο κάτω για το πώς αντιλήφθηκε μία εκπαιδευτικός που συμμετείχε  τις εκπαιδευτικές 'δυνατότητες' που της ΄άνοιξε΄η επιμόρφση:

This is how knowledge gained at the workshop was taken on board by a colleague in one of her classes:And yesterday I thought I'd try my newly-gained knowledge from the great seminar we attended on Life Skills with my 2 classes of 5th graders!! I photocopied and cut out the cards of the First Activity (it needs quite a lot of time to do so!!) and also drew pyramids on A3 sheets! I preferred to leave the cards in our mother tongue as it would probably take up a whole lesson to try and explain all those unknown words/terms they would find were they in English! I split the first class into three groups of 6-7 and the other one in two of 11-12 (just to see whether it could work with both big and small teams!!) I used the banana-orange-apple way to mix the groups again and again and started our voyage!! I decided that having a picture of what this would be about on the board would help, so I drew some simple 'words' to make it easier in English and also create a sense of mystery!! The last 5 minutes were enough for them to make up their Needs' pyramids, but I told them we'll spend the first ten minutes of our next session discussing their 'hierarchies'! Although there were indeed some problems (a few complaints on the team they were, one or two kids that got angry with their partners and quit, students that used non-democratic ways of persuading their friends, etc.) and lots of noise, in general it was an activity they enjoyed and - above all - one that made them think and work together with people they HAD and not CHOSE to work with!!! Today, I was also really delighted to see some of them reassessing their priorities and changing things on the pyramids during a break!! Of course some people are not that good at working in teams (I saw kids trying to keep the cards to themselves and others that asked to hold specific cards they considered 'better') but I interpret all this as a sign that I really had to have done more activities of this kind at the beginning of the school year!!! Still, it's never too late! I'm gonna try some of the others soon!!Thank God none of them threw away their parents, but lots of them insisted we get rid of education (!!!) and supported their choice by saying that parents will be teaching their children!! Kids!!!


Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες