«Η εκμάθηση της Αγγλικής στις Α' και Β' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου: δεδομένα και προκλήσεις»


 «Η εκμάθηση της Αγγλικής στις Α' και Β' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου: δεδομένα και προκλήσεις» Bόλος, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, 17.00- 19.00 - Ξενοδοχείο Ξενία, Βόλος


Όλες οι έρευνες αναδεικνύουν ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΊΑ ΤΩΝ Ελλήνων να γνωρίζουν όλοι οι νέοι πολύ καλά την αγγλική γλώσσα  αλλά επίσης καλά μια δεύτερη ή και μια τρίτη γλώσσα, επειδή θεωρούν την υψηλή γλωσσομάθεια προσόν για σπουδές, ανεύρεση εργασίας και κοινωνική εξέλιξη.

Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) για την εκμάθηση της Αγγλικής στην Α' και Β' Δημοτικού πέρασε από πιλοτική εφαρμογή και κατόπιν πέρασε στην αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών ώστε να έχει την παρούσα μορφή. Αριθμ. 117619/Δ1 – ΦΕΚ B 2419 – 05.08.2016, «Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση της Αγγλικής στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου» 


Τη συγκεκριμένη εφαρμογή  μπορείτε να την κατεβάσετε σε Linux, Max και Windows από δω:


http://languagegameseu.weebly.com/the-game.html


μαζί με τα resources που έχουν αναπτυχθεί:


http://languagegameseu.weebly.com/resources.html


και τη βοήθεια που μπορεί να πάρει από τα video tutorials:


http://languagegameseu.weebly.com/video-tutorials.html
Θα βρείτε την παρουσίαση εδώ:

Και φωτογραφιες από την ημερίδα μας εδώ!


Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες