«Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών: από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση», 8.3.2018, 8ο Γυμνάσιο Βόλου

Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού κύκλου με θέμα:

 «Ο πολλαπλός ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο»

την Πέμπτη 8/3/2018 στις 17:00 στο 8ο Γυμνάσιο Βόλου, έλαβε χώρα η 5η επιμορφωτική συνάντηση επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας Ν. Μαγνησίας με θέμα:

 «Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς  μαθητών: από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση»

Την ευθύνη της διοργάνωσης των επιμορφωτικών συναντήσεων έχουν η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 κα Β. Παπαϊωάννου και ο Υπεύθυνος του ΣΣΝ Μαγνησίας κος Α. Πλαγεράς.

Εισηγήτρια της σημερινής συνάντησης ήταν η κα Λουάρη Μαρίνα, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής και προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας. Στην τοποθέτησή της τόνισε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα  τα τελευταία περίπου 40 χρόνια και υπάρχει ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης προκειμένου να υπάρξει βελτίωση. Σύμφωνα με την εισήγηση της κ. Λουάρη, όταν διαγνωστεί μια μαθησιακή δυσκολία ως την τετάρτη δημοτικού, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες διόρθωσης. 

 Οι ερευνητές προσπαθώντας να ορίσουν το περιεχόμενο αυτού του όρου (μαθησιακές δυσκολίες) και έχουν εντοπίσει κάποια κοινά χαρακτηριστικά στους μαθητές που φέρονται ότι τις αντιμετωπίζουν.
Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τόσο στην επίδοσή τους στο σχολείο (γνωστικά χαρακτηριστικά) όσο και στη συμπεριφορά τους στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό (κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά). 

Όσον αφορά την επίδοση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τις δυσκολίες κυρίως που αυτοί οι μαθητές αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση και στη γραφή. Οι δυσκολίες τους έχουν μελετηθεί λεπτομερώς και πάνω σ’ αυτές έχουν προταθεί πληθώρα εκπαιδευτικών στρατηγικών παρέμβασης, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει αξιολογηθεί σε διάφορες έρευνες.

Οι μαθητές με μαθησιακές διαταραχές είναι αυτοί που εκδηλώνουν μία σημαντική εκπαιδευτική ασυμφωνία ανάμεσα στο εκτιμώμενο νοητικό τους δυναμικό και στην πραγματική τους παρουσία, πράγμα που τους κάνει ευάλωτους σε εκφοβιστικές συμπεριφορές και υποψήφια 'θύματα'.

Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν παραδείγματα και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά το υλικό της παρουσίασης και μελέτες περίπτωσης.

Φωτογραφίες από την επιμόρφωση θα βρείτε πιο κάτω:


Ευχαριστούμε πολύ το διευθυντή του 8ου Γυμνασίου Βόλου κ. Συκιώτη για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.

Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες