«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Σήμερα Πέμπτη 31.5. 2018 από τις 8.30 - 14.00  υλοποιήθηκε στο 1ο ΕΚ Βόλου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής α/θμιας Μαγνησίας η πρώτη κατά σειρά επιμόρφωση  στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 

και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

08.00 – 08.30: Προσέλευση –Παρουσιολόγιο                                                               

 08.30 – 10.00: «Θεωρητική παρουσίαση του ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ  (μάθηση μέσω σχεδιασμού) (brief introduction to PPP, TBL and PBL and other approaches to ELT)» 

10.00 – 10.30: Διάλειμμα 

10.30 – 12.00: «Θεωρία σχεδιασμού διαγνωστικού τεστ σύμφωνα με τις αρχές του ΕΠΣ-ξγ - Παρουσίαση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής»                                         

12.00 – 12.30: Διάλειμμα 

12.30- 14.00: «Βιωματική  προσέγγιση σεναρίου διδασκαλίας, παραγωγή, επεξεργασία  - Αξιολόγηση μαθητών της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ »
(ερωτήσεις – συζήτηση  κλείσιμο ημερίδας )
Θα ακολουθήσουν άλλες 5 επιμορφώσεις διά ζώσης και μία εξ' αποστάσεως τις ακόλουθες ημερομηνίες:
ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής α/θμιας Μαγνησίας: 
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου, Κύπρου 50, 38221 Βόλος Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου,  Κύπρου 50, 38221 Βόλος

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ αποκλειστικά επιμόρφωση ​για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής α/θμιας και β/θμιας (μαζί) της νησιωτικής χώρας (Σποράδες)  - Παρασκευή  15 Ιουνίου 2018

ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής β/θμιας Μαγνησίας: 
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου,  Κύπρου 50, 38221 Βόλος 
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου,  Κύπρου 50, 38221 Βόλος
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου ,  Κύπρου 50, 38221 Βόλος

Φωτογραφίες από την επιμόρφωση θα βρείτε εδώ:
Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

Το Ευρωβιογραφικό! Μια δράση στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018-19

Πρακτικά 4ο Συνέδριο ΙΑΚΕ τόμος Α ISBN: 978-618-83501-9-9

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολείο πρέσβης ΕΚ 2018-19