Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ξενόγλωσση διαπολιτισμική τάξη: αξιοποιώντας την εμπειρία ενός IVLP προγράμματος στις ΗΠΑ, Σάββατο 5 Μαίου 2018, Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5-6 ΜΑΪΟΥ 2018

Βασιλική Παπαϊωάννου
Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Μαγνησίας, ΠΔΕ Θεσσαλίας

Δημήτριος Βασιλειάδης
Φοιτητής Νομικής ΑΠΘ

Θέμα: Επιμόρφωσηεκπαιδευτικών για σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ξενόγλωσσηδιαπολιτισμική τάξη: αξιοποιώντας την εμπειρία ενός IVLP προγράμματος στις ΗΠΑ


Περίληψη

Στις μέρες μας η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης, η
παραπληροφόρηση, η κινδυνολογία, η απουσία θετικής
σκέψης, η κρίση θεσμών και αξιών για την οποία κάποιοι
θεωρούν υπεύθυνη την ύπαρξη προσφύγων και μεταναστών
στην κοινωνία, αλλά και στις σχολικές τάξεις, αλλά και η
διαφοροποίηση των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού τα
τελευταία χρόνια δεν αφήνουν ανεπηρέαστη ούτε την
εκπαίδευση, ούτε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι
αντιμετωπίζουν ήδη προσκλήσεις στο παιδαγωγικό και
διδακτικό τους έργο. Η εργασία αυτή στοχεύει στο να
περιγράψει τους βασικούς σταθμούς και στόχους ενός IVLP
(International Visitor Leadership Program) προγράμματος για
στελέχη εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
(2017), μια υποτροφία του US Department of State, και να
μεταφέρει στους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς την
εμπειρία και τη γνώση σχετικά με τους εκεί τρόπους
ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών στην
εκπαίδευση. Αισιοδοξεί να περιγράψει ποιότητες που θα
πρέπει να επιδεικνύει ο/η σύγχρονος εκπαιδευτικός και να
δώσει ιδέες για δραστηριότητες, διδακτικό υλικό και καλές
πρακτικές που μπορούν να διευκολύνουν τη διδασκαλία σε
ξενόγλωσσες πολυπολιτισμικές τάξεις, εξασφαλίζοντας
συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία,
μετατρέποντας την πρόκληση σε ευκαιρία.

Λέξεις κλειδιά:
IVLP, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαφορετικότητα, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ξενόγλωσση τάξη

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες