1η, 2η και 3η επιμόρφωση εκπαιδευτικών β/θμιας Ν. Μαγνησίας στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου στο ΕΠΣ-ΞΓ και ΠΕΑΠ


Υλοποιήθηκε σήμερα 25.6.2018  στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου από τις 8.30 έως τις 14.00 επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
25 περίπου εκπαιδευτικοί β/θμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν την επιμόρφωση με επιμορφώτρια τη ΣΣ ΔΕ Μαγνησίας Βασιλική Παπαϊωάννου και εκπόνησαν βιωματικά δικά τους σενάρια και δραστηριότητες για τις δικές τους τάξεις, θέτοντας στόχους που αγκαλιάζουν εγκάρσιες και βασικές δεξιότητες βασιζόμενοι στα βήματα που προτείνουν η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και οι αρχές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εφαρμόζοντας τεχνικές όπως learning stations, και λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.Οι εκπαιδευτικοί έμαθαν για την πρόταση του ΙΕΠ σχετικά με το διαγνωστικό τεστ, τη σπουδαιότητα, το ρόλο του και τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 

και ενημερώθηκαν επίσης για τις αποφάσεις - εγκυκλίους που αναφέρονται στην αξιολόγηση των μαθητών στη β/θμια εκπαίδευση. 

Τέλος, στο τελευταίο μέρος της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες συνεργατικά και εκπόνησαν τα δικά τους σενάρια, όπως φαίνεται και  από το φωτογραφικό υλικό:

Για μία ακόμη φορά οι εκπαιδευτικοί β/θμιας Ν. Μαγνησίας έκαναν θαύματα με τις δραστηριότητες που σχεδίασαν και παρουσίασαν στις άλλες ομάδες αποκομίζοντας θετική τροφοδότηση.

Η δεύτερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αγγλικής Μαγνησίας υλοποιήθηκε την ΤΡΊΤΗ 26.6.2018 στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου και φωτογραφικό υλικό θα βρείτε εδώ:

Η τρίτη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αγγλικής Μαγνησίας υλοποιήθηκε την Πέμπτη 28.6.2018 στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου και φωτογραφικό υλικό θα βρείτε εδώ:
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018