Διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας εκπαιδευτικών α/θμιας Μαγνησίας στα ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕΑΠ

Χθες Δευτέρα 18.6.2018 από τις 8.30 - 14.00   (στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου) και σήμερα Τρίτη 19.6. 2018 από τις 8.30 - 14.00  (στο 1ο ΕΚ Βόλου) υλοποιήθηκε  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής α/θμιας Μαγνησίας η  2η και 3η  κατά σειρά επιμόρφωση  στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 

και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

08.00 – 08.30: Προσέλευση –Παρουσιολόγιο                                                                

 08.30 – 10.00: «Θεωρητική παρουσίαση του ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ  (μάθηση μέσω σχεδιασμού(brief introduction to PPP, TBL and PBL and other approaches to ELT)»

 10.00 – 10.30: Διάλειμμα 

10.30 – 12.00: «Θεωρία σχεδιασμού διαγνωστικού τεστ σύμφωνα με τις αρχές του ΕΠΣ-ξγ - Παρουσίαση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής»                                      

    12.00 – 12.30: Διάλειμμα

 12.30- 14.00: «Βιωματική  προσέγγιση σεναρίου διδασκαλίας, παραγωγή, επεξεργασία  Αξιολόγηση μαθητών της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ »
(ερωτήσεις – συζήτηση  κλείσιμο ημερίδας )

    Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν στο τελευταίο μέρος σε ομάδες για να εκπονήσουν βιωματικά δικά τους σενάρια σύμφωνα με τη Μάθηση μέσω  Σχεδιασμού, τα παρουσίασαν στις άλλες ομάδες και έδωσαν και πήραν τροφοδότηση. 

Φωτογραφίες από την επιμόρφωση θα βρείτε εδώ:

Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες