03.02.2015, 16:00 - 19:00 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Enriching our resources in the EFL classroom - The use of a language portfolio»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ α/θμιας και β/θμιας ΠΕ06 ν. Μαγνησίας – Tuesday 03.02.2015, 16:00 - 19:00

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Enriching our resources in the EFL classroom - The use of a language portfolio»Φωτογραφίες από την επιμόρφωση θα βρείτε εδώ:
Α message from our key speakers!Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες