Επιμόρφωση ΠΕ 06 Β/ΘΜΙΑΣ Μαγνησίας με θέμα «Συμβουλές για επιτυχημένα σχέδια διδασκαλίας – Εναλλακτική αξιολόγηση μαθητών» - Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:30 – 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου


Οι εκπαιδευτικοί β/θμιας του κλάδου ΠΕ06 Ν. Μαγνησίας  παρακολούθησαν την επιμορφωτική ημερίδα με θέμα :

«Συμβουλές για επιτυχημένα σχέδια διδασκαλίας – Εναλλακτική αξιολόγηση μαθητών»

 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:30 – 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου (σχετ. έγκριση 9637, 15.10.2014 ).


Η επιμορφωτική ημερίδα διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ06 ΔΕ Μαγνησίας  Βασιλική Παπαϊωάννου.
Most popular post!

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες

Προτάσεις πρόληψης εκφοβιστικών συμπεριφορών στον χώρο του σχολείου, 8o Γυμνάσιο Βόλου 5.2.2018