Πρόσκληση για (δωρεάν) εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα Edmodo με σκοπό την πληροφόρηση και ανταλλαγή διδακτικού, επιστημονικού και παιδαγωγικού υλικού


ΒΟΛΟΣ,         24.09.2014               

Αρ.Πρωτ.: 968


Για την αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφόρησης εκ μέρους μου,όσον αφορά εκπαιδευτικά και επιστημονικά θέματα και πρακτικές  που αφορούν στη διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να εισέλθετε στη διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησα για σας και να κάνετε δωρεάν εγγραφή ως teachers με τα πραγματικά στοιχεία επικοινωνίας σας (όχι ψευδώνυμα) και το πραγματικό όνομα του σχολείου σας.

Η εγγραφή στο Edmodo, ενώ δεν είναι υποχρεωτική, θα ήταν  καλό να γίνει για τον επιπλέον λόγο ότι κάποια αρχεία είναι ιδιαίτερα μεγάλα  και κάποιες φορές είναι δύσκολο να φτάσουν στα σχολεία και ο όγκος της πληροφόρησης είναι μεγάλος. 

Στην πλατφόρμα συμμετέχουν ήδη με αναρτήσεις, υλικό και χρήσιμες πηγές συνάδελφοι και από τις δύο βαθμίδες και καλείστε να συμμετέχετε και σεις σε αυτή τη διάχυση πληροφόρησης, γνώσης και ιδεών. Επίσης η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, συνεργασίας και διάδρασης με αποτέλεσμα τη μεταξύ μας γνωριμία και τη ροή της πληροφόρησης και της γνώσης ακόμη και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία Με εκτίμηση,

Δρ. 
Βασιλική Παπαϊωάννου
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06, ΔΔΕ Μαγνησίας

Most popular post!

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες

Προτάσεις πρόληψης εκφοβιστικών συμπεριφορών στον χώρο του σχολείου, 8o Γυμνάσιο Βόλου 5.2.2018