Το Ευρωβιογραφικό! Μια δράση στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018-19

10o ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μια δράση στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018-19Στους μαθητές της Γ'  Λυκείου, αφού έγινε μια θεωρητική παρουσίαση του Ευρωβιογραφικού, διανεμήθηκαν αντίγραφα του Ευρωβιογραφικού για να τα  συμπληρώσουν ατομικά οι μαθητές σε 2 γλώσσες (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και να πάρουν τροφοδότηση από τους συμμαθητές τους πριν χρησιμοποιηθεί το εργαστήρι Η/Υ για πρακτική εξάσκηση. Οι μαθητές πήραν πληροφορίες για τον τρόπο καταχώρησης της ξένης γλώσσας στο Ευρωβιογραφικό, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ και των δεξιοτήτων πληροφορικής και ενημερώθηκαν για τον τρόπο σύνταξης της συνοδευτικής επιστολής, την αξία της και την αδιαμφισβήτητη σημασία της.

Πλοηγήθηκαν σε ιστοσελίδες φημισμένων παγκόσμιων αλλά και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ειδικών που θα τους βοηθούσαν στη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής:

https://career.virginia.edu/resumes/writing-cover-letter/cover-letter-sample

https://www.american.edu/careercenter/cover-letters.cfm

https://www.theguardian.com/careers/covering-letter-examples

https://www.ru.nl/publish/pages/811878/motivation_letter_-_tips_tricks.pdf

https://zety.com/blog/how-to-write-a-cover-letter   

αλλά και στην ιστοσελίδα του Europass αντλώντας όλες τις σχετικές πληροφορίες  και έμαθαν για φορείς και συνδέσμους που μπορούν να τους καθοδηγήσουν σε αναζήτηση εργασίας στην ΕΕ ,  για Ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων πληροφόρησης καθώς και για τα δικαιώματα εργασίας στην Ευρώπη.

(Όλοι) οι μαθητές της Γ Λυκείου ολοκλήρωσαν το Ευρωβιογραφικό τους και το έστειλαν μαζί με τη συνοδευτική επιστολή στην καθηγήτριά τους για τροφοδότηση.
Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

Πρακτικά 4ο Συνέδριο ΙΑΚΕ τόμος Α ISBN: 978-618-83501-9-9

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολείο πρέσβης ΕΚ 2018-19