Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2018

1η, 2η και 3η επιμόρφωση εκπαιδευτικών β/θμιας Ν. Μαγνησίας στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου στο ΕΠΣ-ΞΓ και ΠΕΑΠ

Εικόνα
Υλοποιήθηκε σήμερα 25.6.2018  στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου από τις 8.30 έως τις 14.00 επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 25 περίπου εκπαιδευτικοί β/θμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν την επιμόρφωση με επιμορφώτρια τη ΣΣ ΔΕ Μαγνησίας Βασιλική Παπαϊωάννου και εκπόνησαν βιωματικά δικά τους σενάρια και δραστηριότητες για τις δικές τους τάξεις, θέτοντας στόχους που αγκαλιάζουν εγκάρσιες και βασικές δεξιότητες βασιζόμενοι στα βήματα που προτείνουν η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και οι αρχές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εφαρμόζοντας τεχνικές όπως learning stations, και λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.


Οι εκπαιδευτικοί έμαθαν για την πρόταση του ΙΕΠ σχετικά με το διαγνωστικό τεστ, τη σπουδαιότητα, το ρόλο του και τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 

και ενημερώθη…

Διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας εκπαιδευτικών α/θμιας Μαγνησίας στα ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕΑΠ

Εικόνα
Χθες Δευτέρα 18.6.2018από τις 8.30 - 14.00   (στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου) και σήμερα Τρίτη 19.6. 2018από τις 8.30 - 14.00  (στο 1ο ΕΚ Βόλου) υλοποιήθηκεΔΙΑ ΖΩΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής α/θμιας Μαγνησίας η  2η και 3η  κατά σειρά επιμόρφωση  στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 
και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
•08.00 – 08.30:Προσέλευση –Παρουσιολόγιο

•08.30 – 10.00: «Θεωρητική παρουσίαση του ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ(μάθηση μέσω σχεδιασμού) (brief introduction to PPP, TBL and PBLand other approaches to ELT)»

•10.00 – 10.30:Διάλειμμα

•10.30 – 12.00: «Θεωρία σχεδιασμού διαγνωστικού τεστ σύμφωνα με τις αρχές του ΕΠΣ-ξγ - Παρουσίαση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής»

•12.00 – 12.30:Διάλειμμα

•12.30- 14.00: «Βιωματικήπροσέγγιση σεναρίου διδασκαλίας, παραγωγή, επεξεργασία- Αξιολόγηση μαθητών της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ » (ερωτήσεις – συζήτησηκλείσιμο …