6.4.2016: « Διαχείριση Σχολικής Τάξης », Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Αργαλαστής (ΣΠΕ)

Η Τσοπουρίδου Πηνελόπη (Νέλλη), ψυχολόγος, πραγματοποίησε εθελοντικά, βιωματική ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Αργαλαστής με θέμα:

« Διαχείριση Σχολικής Τάξης »

την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00 – 14:00  στο Γυμνάσιο Αργαλαστής του Ν. Μαγνησίας (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν: 3477/16-3-2016 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Θεσσαλίας).


Η επιμορφωτική ημερίδα διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης του Γυμνασίου Αργαλαστής Ν. Μαγνησίας, Βασιλική Παπαϊωάννου μετά από το υπ’ αριθμόν 119/8.3.2016 αίτημα της διεύθυνσης του σχολείου.


Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες