εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ06 α/θμιας και β/θμιας Μαγνησίας -«Μαθαίνω να συνεργάζομαι - Δημιουργική χρήση εργαλείων webtools 2.0 στην ξενόγλωσση τάξη».


ΒΟΛΟΣ,        15.12.2014                

Αρ.Πρωτ.: 1712


Θέμα: «Ενημέρωση για πραγματοποίηση ασύγχρονης, εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ06 α/θμιας και β/θμιας Μαγνησίας, Σχολικής Συμβούλου ΠΕ06, Βασιλικής Παπαϊωάννου»

Σας ενημερώνω ότι πρόκειται να πραγματοποιήσω ασύγχρονη, εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06 α/θμιας και β/θμιας Μαγνησίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα Edmodo, που ήδη χρησιμοποιώ από την αρχή της χρονιάς (894/10.09.2014) με τίτλο:

«Μαθαίνω να συνεργάζομαι - Δημιουργική χρήση εργαλείων webtools 2.0 στην ξενόγλωσση τάξη».

Η επιμόρφωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και είναι προαιρετική για όλους τους εκπαιδευτικούς. Θα διαρκέσει 6 μήνες και απαιτούνται 32 ώρες ενασχόλησης εκτός διδακτικού ωραρίου (συμμετοχή στην πλατφόρμα, διάδραση και προσωπική μελέτη).

Οι δύο ομάδες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση (χωριστά για α/θμια και β/θμια) είναι:

primary ENGLISH Language Teachers of Magnesia  (URL: https://edmo.do/j/2ah89z)
και 
secondary ENGLISH Language Teachers of Magnesia (URL: https://edmo.do/j/g34aib)

Χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης:
1ος μήνας – Δεκέμβριος 2014: (5 ώρες)
Γνωριμία με το περιβάλλον της πλατφόρμας, δημιουργία προφίλ, απορίες για την επιμόρφωση, μίνι κουίζ, φόρουμ γνωριμίας, web netiquette (καλοί τρόποι συμπεριφοράς στο διαδίκτυο και ασφάλεια μαθητών).

2ος μήνας – Ιανουάριος 2015: (7 ώρες)
Εμπλουτίζοντας τις πηγές μας στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (ανταλλαγή/παρουσίαση συνδέσμων, ιστολογίων, ιστοσελίδων, αρχείων, παρουσιάσεων κλπ). Μαθαίνω να μοιράζομαι: Θέτω τις βάσεις για συνεργασία με τους μαθητές μου.

3ος   μήνας – 4ος μήνας – 5ος μήνας: Φεβρουάριος – Μάρτιος  - Απρίλιος 2015: (15 ώρες)
Δημιουργική χρήση εργαλείων webtools 2.0 στην ξενόγλωσση τάξη (avatars, voki, slideshare, joomag, kizoa, googledocs, paddlet, δημιουργία video, δημιουργία συνεργατικής παρουσίασης/prezi).

6ος μήνας  - Μάιος 2015: (5 ώρες)
Αποτίμηση και αξιολόγηση της επιμόρφωσης, παρουσίαση καλών πρακτικών, ετεροτροφοδότηση, προσδιορισμός νέων αναγκών.Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο

«Διεξαγωγή ημερίδας - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής Ν. Μαγνησίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» 31.5.2018

Life skills: Δεξιότητες ζωής Διαμορφώνοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες