εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ06 α/θμιας και β/θμιας Μαγνησίας -«Μαθαίνω να συνεργάζομαι - Δημιουργική χρήση εργαλείων webtools 2.0 στην ξενόγλωσση τάξη».


ΒΟΛΟΣ,        15.12.2014                

Αρ.Πρωτ.: 1712


Θέμα: «Ενημέρωση για πραγματοποίηση ασύγχρονης, εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ06 α/θμιας και β/θμιας Μαγνησίας, Σχολικής Συμβούλου ΠΕ06, Βασιλικής Παπαϊωάννου»

Σας ενημερώνω ότι πρόκειται να πραγματοποιήσω ασύγχρονη, εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06 α/θμιας και β/θμιας Μαγνησίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα Edmodo, που ήδη χρησιμοποιώ από την αρχή της χρονιάς (894/10.09.2014) με τίτλο:

«Μαθαίνω να συνεργάζομαι - Δημιουργική χρήση εργαλείων webtools 2.0 στην ξενόγλωσση τάξη».

Η επιμόρφωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και είναι προαιρετική για όλους τους εκπαιδευτικούς. Θα διαρκέσει 6 μήνες και απαιτούνται 32 ώρες ενασχόλησης εκτός διδακτικού ωραρίου (συμμετοχή στην πλατφόρμα, διάδραση και προσωπική μελέτη).

Οι δύο ομάδες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση (χωριστά για α/θμια και β/θμια) είναι:

primary ENGLISH Language Teachers of Magnesia  (URL: https://edmo.do/j/2ah89z)
και 
secondary ENGLISH Language Teachers of Magnesia (URL: https://edmo.do/j/g34aib)

Χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης:
1ος μήνας – Δεκέμβριος 2014: (5 ώρες)
Γνωριμία με το περιβάλλον της πλατφόρμας, δημιουργία προφίλ, απορίες για την επιμόρφωση, μίνι κουίζ, φόρουμ γνωριμίας, web netiquette (καλοί τρόποι συμπεριφοράς στο διαδίκτυο και ασφάλεια μαθητών).

2ος μήνας – Ιανουάριος 2015: (7 ώρες)
Εμπλουτίζοντας τις πηγές μας στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (ανταλλαγή/παρουσίαση συνδέσμων, ιστολογίων, ιστοσελίδων, αρχείων, παρουσιάσεων κλπ). Μαθαίνω να μοιράζομαι: Θέτω τις βάσεις για συνεργασία με τους μαθητές μου.

3ος   μήνας – 4ος μήνας – 5ος μήνας: Φεβρουάριος – Μάρτιος  - Απρίλιος 2015: (15 ώρες)
Δημιουργική χρήση εργαλείων webtools 2.0 στην ξενόγλωσση τάξη (avatars, voki, slideshare, joomag, kizoa, googledocs, paddlet, δημιουργία video, δημιουργία συνεργατικής παρουσίασης/prezi).

6ος μήνας  - Μάιος 2015: (5 ώρες)
Αποτίμηση και αξιολόγηση της επιμόρφωσης, παρουσίαση καλών πρακτικών, ετεροτροφοδότηση, προσδιορισμός νέων αναγκών.Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

Το Ευρωβιογραφικό! Μια δράση στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018-19

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολείο πρέσβης ΕΚ 2018-19

ΗΜΕΡΙΔΑ Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας – Παρασκευή 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 3ο Γυμνάσιο Βόλου, αμφιθέατρο